phunghoa's Recent Activity

  1. phunghoa đã đăng chủ đề mới.

    Quy trình của nhà cung cấp lắp đặt tổng đài

    Trước nhất tổ chức của bạn cần phải xem nhu cầu lắp đặt tổng đài điện thoại nội bộ của mình khiến gì, cần đề nghị tính năng gì, phục vụ bao...

    Diễn đàn: Dịch Vụ Internet

    11/7/18 lúc 15:05