ngoc123's Recent Activity

 1. ngoc123 đã đăng chủ đề mới.

  Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP

  1. Tổng quan về phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm quản lý sản xuất cho phép người dùng xử lý tất cả công việc liên quan đến quy trình sản...

  Capture3.JPG

  Diễn đàn: Mua Bán Laptop

  26/9/21 lúc 16:29
 2. ngoc123 đã đăng chủ đề mới.

  Phần mềm kế toán miễn phí dùng thử SThink Accounting

  Sthink Accounting – Phần mềm kế toán dùng thử sẽ là giải pháp tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm bao gồm 16 phân hệ, hỗ trợ...

  Capture2.JPG

  Diễn đàn: Mua Bán Laptop

  25/9/21 lúc 15:13
 3. ngoc123 đã đăng chủ đề mới.

  Phần mềm quản lý sản xuất hiệu quả – STHINK MRP

  Một số tính năng cơ bản của Phần mềm quản lý sản xuất hiệu quả – SThink MRP: Dashboard báo cáo và nhắc việc hàng ngày Quản lý mẫu yêu cầu...

  Capture1.JPG

  Diễn đàn: Mua Bán Laptop

  23/9/21 lúc 16:58
 4. ngoc123 đã đăng chủ đề mới.

  Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP

  1. Tổng quan về phần mềm quản lý sản xuất Phần mềm quản lý sản xuất cho phép người dùng xử lý tất cả công việc liên quan đến quy trình sản...

  Capture3.JPG

  Diễn đàn: Mua Bán Laptop

  22/9/21 lúc 16:19
 5. ngoc123 đã đăng chủ đề mới.

  Phần mềm kế toán miễn phí dùng thử SThink Accounting

  Sthink Accounting – Phần mềm kế toán dùng thử sẽ là giải pháp tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm bao gồm 16 phân hệ, hỗ trợ...

  Capture2.JPG

  Diễn đàn: Mua Bán Laptop

  21/9/21 lúc 15:40